NCCA – Coding in the Primary Classroom

The NCCA is looking for primary teachers who are currently coding in their classrooms. If this is you? Are you interested in sharing your coding work with the NCCA? This is an opportunity to meet teachers from other schools who are also using coding, and to learn from each other. The NCCA will share examples of coding on the website ncca.ie as a support to other schools.

Drawing on the work above, Phase 2 (2018) will involve a network of schools piloting different approaches to integrating coding in the primary curriculum. 

If you are interested in sharing your experiences, let the NCCA know by completing a short survey…http://www.ncca.ie/en/Curriculum_and_Assessment/Early_Childhood_and_Primary_Education/Primary-Education/Primary_Developments/Coding/


“Tá múinteoirí bunscoile atá ag códú ina seomraí ranga faoi láthair á lorg ag an CNCM. Más tusa atá ann? An bhfuil suim agat do chuid oibre i dtaca le códú a roinnt leis an CNCM? Is deis í seo chun bualadh le múinteoirí ó scoileanna eile a bhfuil códú á úsáid acu freisin, agus chun foghlaim óna chéile. Roinnfidh an CNCM samplaí de chódú ar an suíomh gréasáin ncca.ie mar thacaíocht do scoileanna eile. 

Agus í ag tarraingt ar an obair thuas, beidh gréasán scoileanna agus cineálacha éagsúla cur chuige i leith códú a chomhtháthú i gcuraclam na bunscoile á n-úsáid acu ar bhonn píolótach i gceist le Céim 2 (2018). 

Má tá suim agat d’eispéiris a roinnt, cuir an CNCM ar an eolas faoi ach suirbhé gairid a chomhlánú …http://www.ncca.ie/ga/Curaclam-agus-Meas-nacht/Oideachas-Luath-ige-agus-Bunscoile/Oideachas-Bunscoile/For%C3%A1is_sa_Bhunscola%C3%ADocht/Codu-i-mBunscoileanna/